Studiedagen Bewegend Leren op de basisschool

Wil je op jouw school meer weten over het belang van bewegen bij het leren?

Vraag dan een studiedag aan.

Samen gaan we dan aan de slag om te zien, te horen en te ervaren hoe je door het inzetten van bewegen, en met aandacht voor de bewegingsontwikkeling beter kunt aansluiten bij de leerbehoefte van de leerlingen op jouw school.

 

Introductie Bewegend Leren op de basisschool

 

Beweging doet de verbindingen in het brein groeien waardoor vaardigheden aangeleerd worden en kennis opgeslagen, gebruikt en gecombineerd wordt met eerdere en nieuwe ervaringen.Beweging is daarom de basis voor leren.

Op deze studiedag van 5 uur ga je horen, zien en ervaren hoe beweging van invloed is op de breinontwikkeling, en hoe dit verband houdt met het leren lezen, rekenen, spellen, schrijven en concentreren.

 

Beweging is de basis voor leren  - groep 1 en 2

 

Bewegen voor het leren is belangrijk voor het ontwikkelen van de leervoorwaarden als ruimtelijke oriëntatie, visuele en auditieve informatieverwerking en de lateralisatie ontwikkeling.

Kleuters leren met hun lijf en hun zintuigen.

Op deze studiedag ga je horen, zien en ervaren hoe de bewegings- en de zintuiglijke ontwikkeling van het jonge kind de voorwaarden schept om in groep 3 te leren lezen, schrijven en rekenen.

 

Beweging is de basis voor groei - groep 3 en 4

 

Bewegen om te leren is belangrijk bij de ontwikkeling en overgang van de concreet-operationele fase naar de formeel-operationele fase in het leren van de schoolse vaardigheden lezen, schrijven en rekenen.

Op deze studiedag ga je aan de slag om te ervaren dat concreet werken met alle zintuigen en beweging ervoor zorgen dat een kind al handelend leert, en al ervaringsgericht het geleerde steeds meer kan visualiseren en abstract kan verwerken.

Bewegend leren in de basisschool - groep 5 t/m 8

 

Bewegen bij het leren is van belang om kinderen te motiveren bij het leren. Door het inzetten van het creatieve en graag bewegende rechterdeel van het brein wordt de samenwerking met het gestructureerde linkerdeel van het brein geoptimaliseerd.

Op deze studiedag van 5 uur leer je hoe je Bewegend Leren kunt implementeren in jouw lessen om leren voor jouw leerlingen leuker te maken. Want …..met beweging en spel leer je wel!

 

Interesse in een van de studiedagen?